07.04.2014


Klašu audzinātāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpili


Jau vairākus gadus kā laba tradīcija ir izveidojies Līvānu  Bērnu un jauniešu centra organizētais  Līvānu novada klašu audzinātāju un metodisko komisiju vadītāju, un direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas brauciens  uz kādu no Latvijas novadiem. Arī šajā mācību gadā saulainā 1. aprīļa rītā kuplā pulkā devāmies uz Latvijas otro lielāko pilsētu Daugavpili, lai apmeklētu izglītības iestādes un izslavēto Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. No Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas uz  Daugavpili devās Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja, 12. b klases audzinātāja Inese Ruļuka.


LASĪT TĀLĀK


26.04.2014


Līvānu novada vidusskolēni piedalās pasākumā      „Esam ES – 10”


2014. gada 1. maijā Latvijai ir vēsturiska diena, jo aprit desmit gadi kopš mūsu valsts ir pievienojusies Eiropas Savienības dalībvalstu pulkam. Eiropas Savienība (ES) ir  28  Eiropas valstu ekonomiskā un politiskā apvienība, kas darbojas uz valstu starpā noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti kopīgie mērķi, politikas un tiesību sistēma, institūcijas, to funkcijas un lomas lēmumu pieņemšanas procesā. Atzīmējot šo gadadienu Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā  un Līvānu novada vidusskolām 2014. gada 17. aprīlī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā rīkoja Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā 10. gadadienai veltītu pasākumu „ESam ES – 10”. Pasākumā piedalījās Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas un Rudzātu vidusskolas 10. –12. klases skolēni un skolotāji –konsultanti. Ar oriģinālu sveicienu – patriotisku dziesmu igauņu valodā pasākumu atklāja Rudzātu vidusskolas komandas dalībnieks Roberts Groza.


LASĪT TĀLĀK


02.04.2014


Līvānu novada vēstures skolotāji piedalās starptautiskā jūdaikas seminārā


Latvijas Universitātes (LU) Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā”  un Vēstures  skolotāju  biedrību Rīgā, Eiropas Savienības mājā 2014. gada 25. - 26. martā  rīkoja  semināru „Ebreji  Baltijā:  piemiņas  stratēģijas  un perspektīvas”, kurā piedalījās  arī  Līvānu novada  vēstures  skolotājas: Sandra Maskalāne  (Līvānu 1. vidusskola),  Žanna Fjodorova  (Līvānu 2. vidusskola)  un Inese Ruļuka  (Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola),  Sanita Dubovska (Rožupes pamatskola), Ineta Bivbāne (Jaunsilavas pamatskola).


LASĪT TĀLĀK


05.09.2011


Līvānu novada Vakara vidusskolā atvērta bērnu rotaļu istaba


Jaunais mācību gads Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā šogad sākās ar pārmaiņām – 1.septembrī tika atklāta bērnu rotaļu istaba. Tajā savus bērnus var atstāt tie vecāki, kuri mācās vidusskolā, bet kuriem nav neviena, kas pieskatītu mazuļus.

    Līvānu vakarskolas pulciņu skolotāja un ārpusklases darba organizatore Sarmīte Ručevska stāsta: „Šī ideja mums radās jau labu laiku atpakaļ – aptuveni pirms pusotra gada, kad sajutām vajadzību pēc bērnu rotaļu istabas, jo mums ir daudz māmiņu, kuras mācās un kurām ir mazuļi. Tas ir mūsu sens, lolots sapnis, un beidzot šis sapnis ir piepildījies.”

Katru gadu skolā ir mācījušās daudzas jaunās māmiņas un tēvi. Pagājušajos gados mammas ņēma savus mazuļus līdzi uz mācību stundām, jo nebija citas vietas, kur tos atstāt. Taču tagad bērni līdz septiņu gadu vecumam var pavadīt laiku tuvāk mammai vai tētim arī tad, kad vecāki mācās. Šajā mācību gadā rotaļu istabu izmantos 13 māmiņu bērni. Katru dienu rotaļu istabā uzturas vidēji no trim līdz pieciem bērniem. Šeit par mazajiem gādīgi rūpējas audzinātāja, kura pieņemta darbā uz pilnu slodzi. Viņa stāsta, ka kontakts ar mazajiem ir izveidojies ļoti labs. Lai gan rotaļu istaba ir atvērta pavisam nesen, jau tagad tai ir tāda piekrišana, ka daži bērni pat negrib doties mājās. Arī vecākiem īstenotā ideja patīk, tā ir izdevīga arī tādēļ, ka neprasa ne santīma no jau tā plānajiem maciņiem.

    Māmiņa Liene, kura uz skolu ved savu sešus mēnešus veco dēlu Rihardu, saka: “Istaba ir ļoti izdevusies, mums ļoti patīk.” Bērniem ir pieejamas ne vien dažādas spēles, pasaku grāmatas, mīkstās rotaļlietas un bumbas, bet arī iespēja klausīties mūziku un skatīties dažādas multfilmas un izglītojošās programmas.

    Projekta kopējās izmaksas ir 2959 lati, no kuriem 1834 latus finansēja Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programma. Finansiālu atbalstu sniedza arī Līvānu novada dome. Projektu koordinēja Līvānu novada Vakara vidusskolas direktore Ilze Vanaga un skolotāja Sintija Vaikule, un tas tika īstenots no šā gada februāra līdz septembrim. Sarmīte Ručevska ir pārliecināta, ka rotaļu istaba nesīs jauninājumus arī skolas dzīvē: „Pārmaiņas būs noteikti, jo pie mums būs iespēja mācīties arī tām māmiņām, kuras līdz šim to nevarēja atļauties tikai tāpēc, ka viņām nebija, kas pieskata mazuļus.” Lai bērnus vēl vairāk iekļautu skolas ikdienā, plānots organizēt tādus skolas pasākumus, kuros varēs piedalīties ne vien vecāki, bet arī viņu atvases. Jau pagājušogad šādā veidā tika rīkoti Mātes dienas un Ziemassvētku pasākumi.

Gan skolas darbinieki, gan vecāki atzīst – Līvānu novada Vakara vidusskolā visi dzīvo kā viena draudzīga ģimene.


22.11.2011


Līvānu vakara (maiņu) vidusskola labākā starp Latvijas vakarskolām


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola ir ieguvusi 1.vietu starp vakara vidusskolām grupā "Specializētās skolas" un pasākumā saņēma balvu - metālā izstrādāto PŪCI.

Draudzīgā aicinājuma fonds šogad ir izveidojis jaunu skolu reitingu, kurš balstīts uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izglītības iestādes ir iedalītas 4 grupās un vienā no grupām nominācijai tika izvirzīta Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola, kura 21.novembrī Latvijas Nacionālajā operā piedalījās balvu pasniegšanas ceremonijā.


23.07.2012


Jauns mācību veids Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā - TĀLMĀCĪBA!


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola aicina ikvienu, kurš dažādu iemeslu dēļ līdz šim nav ieguvis vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību 2012./2013.m.g., pievienoties audzēkņu pulkam un iegūt izglītību klātienes vai neklātienes formā latviešu valodā, tai skaitā TĀLMĀCĪBAS formā.

Jaunums! Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola 2012./2013.m.g. 10.klasei piedāvā iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībās formā bez maksas. Mācies ar prieku caur internetu sev vēlamā laikā no jebkuras vietas pasaulē.

Tālmācība ir risinājums, lai savienotu mācības ar darbu, ģimeni. Tālmācības audzēkņiem mācību process galvenokārt notiek patstāvīgi, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (būs nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu). Visi mācību materiāli būs pieejami internetā, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas Moodle vidē. Sākoties mācību gadam, skola nodrošinās apmācības, kā praktiski strādāt Moodle vidē, konsultēs, kā notiks informācijas apmaiņa, mājas darbu un ieskaišu darbu iesūtīšana. Katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko mācīšanās laiku un tempu, atbilstoši sastādītajam individuālajam mācību plānam.

Jaunumi Mācības Tālmācība Kontakti

04.12.2012


Līvānos - labākā vakarskola valstī


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

07.10.2013


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni apmeklē Saeimu23. septembrī  jau sesto reizi Saeimā notika tradicionālā Atvērto durvju diena. Šogad iespēju klātienē aplūkot Saeimas namu, iepazīt tā arhitektūru, vēsturi, uzzināt vairāk par deputātu ikdienas darbu izmantojām arī  mēs, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni un skolotājas. Lai varētu aplūkot parlamenta ēku, katram Saeimas Atvērto durvju apmeklētājam (arī mums!) bija jāiziet nopietna drošības pārbaude, pēc kuras tika izsniegts īpašs buklets par Saeimas nama vēsturi, kas kalpoja par ceļvedi mūsu ekskursijas laikā. Skolēniem bija iespēja arī piedalīties Atvērto dienu konkursā, pārbaudot savu vērību un meklējot atbildes uz trīspadsmit āķīgiem jautājumiem dažādās apmeklētājiem atvērtajās Saeimas nama telpās.


LASĪT TĀLĀK08.11.2013


Vakarskolas skolēni piedalās neformālās izglītības apmācībās Daugavpilī   Skolēnu rudens brīvdienās no 29. līdz 31. oktobrim  Daugavpilī  Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni – mūsu skolas parlamenta pārstāvji Sintija Lukjanska un Elmārs Valainis kopā  ar raksta autori piedalījās neformālās izglītības apmācībās „Pašpārvalde tuvplānā”. Kopumā apmācībām bija pieteikušies 68 dalībnieki, taču mēs ieguvām iespēju būt starp 24 labākajiem. Šīs apmācības tika rīkotas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Apmācības bija lieliska iespēja satikties Latgales reģiona skolu parlamentu pārstāvjiem un skolotājiem – parlamenta konsultantiem, lai neformālā vidē pārrunātu aktuālos jautājumus par pašpārvaldes lomu, uzdevumiem un resursiem mūsdienu skolā, kopīgi mācītos un  saturīgi pavadītu laiku, piedaloties dažādās komandas veidošanas aktivitātēs. Visi dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību apmācībās.


LASĪT TĀLĀK05.03.2014


Latvijas mūzikas olimpiāde „Muzicē un saceri”


1.martā Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā norisinājās III Latvijas atklātās Mūzikas olimpiādes „Muzicē un saceri”, Latgales reģiona 3. kārta. Olimpiāde tiek rīkota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju. 

Olimpiādē  piedalījās 25 dalībnieki - 15 jaunākajā un 10 vecākajā grupā. Dalībnieki bija ieradušies no Daugavpils novada un pilsētas, Baltinavas, Preiļu, Ludzas, Balvu, Kārsavas, Līvānu, Krāslavas, Ilūkstes, Rēzeknes, Rugāju un Balvu novadiem. 


LASĪT TĀLĀK08.04.2014


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni  interesējas par politiku


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola ir viena no tām skolām Līvānu novadā, kuras 10.-12. klases mācību programmā ir iekļauts mācību priekšmets „Politika un tiesības”, ar mērķi skolēnos veidot pozitīvu, aktīvu, demokrātisku, tolerantu attieksmi pret sabiedrību, sniegt sistematizētu priekšstatu par politikas procesu norisi sabiedrībā un attīstīt patstāvīgas, kritiskas, radošas darba prasmes un analītiskas spējas.


LASĪT TĀLĀK


05.12.2013


Līvānu novada vakarskolai – 15!


Šogad decembris ir Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas jubilejas mēnesis – mums aprit piecpadsmit gadi. Tāds aušīgs pusaudžu vecums, kad, atskatoties vēsturē, var teikt, paveikts ir daudz, bet pie sasniegtā neapstāsimies. Par to liecina gan skolas izremontētās mācību telpas un krāsainais skolas vizuālais tēls, mācību līdzekļu tehniskais nodrošinājums, mācību sasniegumi un skolas sabiedriskā dzīve. Kopš vakarskolas dibināšanas 1999. gadā skolas vīzija ir palikusi nemainīga, atgādinot, ka vakarskola ir ne tikai jauniešu un pieaugušo kultūrizglītības centrs, kas cilvēka mūža ilgumā rada iespēju personības vispusīgai attīstībai un sekmē konkurētspēju darba tirgū, bet arī skola jauniešiem un pieaugušajiem, kuri ir gatavi gan mācīties, gan strādāt un rūpēties par savu ģimeni. Mūsu skolā ir padomāts arī par jaunajām māmiņām, jo 2011. gada nogalē, pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda projekta līdzekļiem, skolā tika  atklāta skaista un krāsaina rotaļu istaba, kur uzraudzībā  mācību stundu laikā var atstāt savus mazuļus.


LASĪT TĀLĀK


29.09.2014Biznesa ideju konkurss skolēniem  „Bizness olas čaumalā 2014”


Sveicam 12.a klases skolnieci Sintiju Lukjansku ar panākumiem  biznesa ideju konkursā skolēniem „Bizness olas čaumalā 2014” ! Paldies ekonomikas skolotājai Jevgēņijai Golubevai par atbalstu, gatavojoties konkursam!


25. septembrī  Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā  norisinājās  skolēnu biznesa ideju konkurss „Bizness olas čaumalā 2014”. Konkursā tika prezentētas 4 biznesa idejas - pašdarinātu aproču izgatavošana (Veronika Bordjuga un Vadims Cebodajevs), biškopības produkcijas ražošana (Arina Trifonova un Jānis Voitiņš), tapotu šaļļu un aksesuāru izgatavošana (Sintija Lukjanska),  mulčas ražošana no priežu mizām un kamīna iekuru ražošana no priežu čiekuriem (Margita Rudzāte un Laura Bobule).


   Visiem dalībniekiem tika izteikta pateicība par drosmi un uzdrīkstēšanos un tika dāvinātas biznesa domāšanu veicinošas grāmatas turpmākai radošai un uzņēmīgai darbībai. Naudas balvas 75 EUR apmērā tika piešķirta visiem 4 pretendentiem - par izdomu, ieguldīto darbu un enerģiju, kā arī vēlmi realizēt iecerēto.

16.10.2014Līvānu novada Vakara (maiņu) skolēni apgūst uzņēmējdarbību


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA “Ķemers Business and Law Company” organizēja semināru izglītības iestāžu izglītojamiem par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas. 9.oktobrī 12. klases skolēni piedalījās seminārā par uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām, kurā papildināja skolā gūtās zināšanas, attīstīja prasmes, kas nepieciešamas attīstot biznesu, darbojās praktiski. Semināru vadīja rektore Iluta Arbidāne no Rēzeknes Augstskolas. Seminārā gūtās zināšanas skolēniem noderēs dzīvē un palīdzēs aktīvi un radoši darboties.21.11.2014Līvānu un Aizkraukles kulturoloģijas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs


 “Vārdi māca, bet piemēri aizrauj” – ar šādu devīzi Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā 5. novembrī norisinājās Līvānu un Aizkraukles sadarbības novadu kulturoloģijas skolotāju metodiskās apvienības (MA) pieredzes apmaiņas seminārs. Kopīgi ar kolēģiem no Aizkraukles novada pie apaļā galda tika apspriests kulturoloģijas mācību priekšmeta valsts standarta prasību apgūšana mācību stundā un skolas ārpusstundu darbā, kulturoloģijas eksāmena un olimpiādes organizācija Aizkraukles novadā, dalība konkursā “Jaunais kultūras kanons”, kā arī labās prakses piemēri Līvānu novadā – pasākumi vidusskolēniem “Subkultūru festivāls” un “ESam ES – 10”.  


 LASĪT TĀLĀK

04.12.2014


Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola saņem trešo “Pūci”


29.11.2014Aizvadīta Tēvzemes nedēļa Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā


Novembris ir Latvijas Dzimšanas dienas mēnesis, kad svētku noskaņās svinam mūsu valsts 96. gadadienu. Arī mūsu skolā valda svētku pacilātības sajūta, gatavojoties Tēvzemes nedēļas aktivitātēm un pasākumiem.


Kopā ar Līvānu novada iedzīvotājiem arī mūsu skolas skolēni un skolotāji 11. novembrī piedalījās tradicionālajā Lāčplēša dienas Lāpu gājienā un svinīgajā atceres brīdī pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa, lai pieminētu mūsu tautas varoņus, kuriem 1919. gadā jaunizveidotā Latvijas Valsts bija vērtība un dārgāka par pašu dzīvībām. Prieks un lepnums ir mūsu skolas bijušie absolventi, kuri arī pēc skolas absolvēšanas aktīvi darbojas zemessargu rindās un ar savu piemēru stiprina novada jauniešu patriotisko garu!


 LASĪT TĀLĀK

13.02.2015


Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā


Šī gada 6.februārī Līvānos notika Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārta, kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Konkursā piedalījās 6 Līvānu novada skolas, kuras pārstāvēja 20 skatuves runas runātāji un 1 mazo formu uzvedums.

 LASĪT TĀLĀK

23.02.2015


Vakarskolēni ēno Valsts probācijas dienesta darbiniekus


11. februārī visā Latvijā norisinājās pasaulē atpazīstamā karjeras izglītības programma - Ēnu diena 2015, kuras ietvaros 1.-12. klases skolēni var apmeklēt kādu darbavietu un vairāku stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvju ikdienas darbu un pienākumus. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.  Ēnu diena jau daudzus gadus sekmīgi iekļaujas Latvijas izglītības procesā, aktualizējot karjeras izglītības jautājumus un aicinot skolēnus plānot savu profesionālo nākotni jau skolas laikā. Pateicoties sadarbībai starp skolu, sabiedrību un darba vidi,

Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

LASĪT TĀLĀK

24.04.2015Latvijas prezidentūra Eiropas savienības padomē - prioritātes un izaicinājumi jauniešiem


       2015. gads Latvijai ir nozīmīgs ar vairākiem straptautiskiem kultūras un politikas notikumiem. Viens no tiem ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, kas ilgs sešus mēnešus, noslēdzoties 2015. gada 30. jūnijā. Lai popularizētu jauniešu vidū Eiropas Savienības pamatvērtības, sekmētu jauniešu līdzdalību un veicinātu vidusskolēnu interesi par Latvijas prezidentūras prioritātēm  Eiropas Savienības Padomē, jau otro gadu pēc kārtas 22. aprīlī Līvānu novada kulturoloģijas un ekonomikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā  un Līvānu novada vidusskolām rīkoja politiskās izglītības pasākumu “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē – prioritātes un izaicinājumi”. Pasākumā piedalījās Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas un Rudzātu vidusskolas 10.–12. klases skolēni un skolotāji – konsultanti.


LASĪT TĀLĀK
Audzēkņu uzņemšana
2015./2016. mācību gadā

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola uzņem personas bez vecuma ierobežojuma mācībām 2015./2016. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma  - mācības notiek 4 dienas nedēļā;

Klātienē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 10., 11.  un 12. klasē  (jāmācās 4 dienas nedēļā);

Neklātienē vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmā 10.,11. un 12.klasē (jāmācās 2 dienas nedēļā).

Īpašie piedāvājumi:

Tālmācība (iespēja mācīties, izmantojot skolas elektronisko mācību vidi  internetā);

Individuāla pieeja un atbalsts. Palīdzība jauniešiem, kuriem mācības sagādā  grūtības;

Interešu izglītības iespējas (floristika, darba un sadzīves prasmju pulciņš, vokālais ansamblis).

Dokumentu pieņemšana darbdienās no 10.00 līdz 16.00.

Sīkāka informācija pa tālruni 65342942.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegums (aizpilda skolā).

2. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināli).

3. Medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), ja audzēknim nav 18 gadu, vai ja audzēknis sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u).

4. Darba vietas izziņa (ja strādā).

5. Jāuzrāda pase.
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola © 2012

30.09.2015


Skolotāju diena


     Kā katru gadu, kad rudens iekrāso lapas, skolēni sumina savas skolotājas, jo klāt ir SKOLOTĀJU DIENA !!! Šogad 12. klases skolēni skolotājas aicināja uz skolas aktu zāli, lai ejot pa sarkano paklāju saņemtu Skolotāju dienas BALVU  nominācijas. Kā patīkams pārsteigums bija biļetes, uz ļoti skaistu spāņu mūzikas grupas koncertu “ Los Daugavas Nens ” ar koncertprogrammu ”Muzikālais ceļojums pa

 Spāniju un Latīņameriku” 3.oktobrī Līvānu novada kultūras centrā.

LASĪT TĀLĀK

23.09.2015


Ekskursija Cēsīs


    


17.09.2015


Dzejas dienas ar dzejnieku Rolandu Briedi


    Saulainajā 17. septembrī pie pilsētas bibliotēkas notika dzejas dienas ar dzejnieku, dramaturgu, kritiķi, tulkotāju Rolandu Briedi.


Skolēni klausījās dzejnieka dzeju, uzdeva jautājumus, piemēram – kā kļūt par dzejnieku?


LASĪT TĀLĀK


26.11.2015


Līvānu novada skolēnu ideju konkurss “Mana biznesa ideja 2015”


   2015.gada 26.novembrī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā sapulcējās Līvānu novada skolu pārstavji, lai prezentēt savas biznesa idejas vertēšanas komisijai, kuru parstāvēja dažādu nozaru speciālisti: Iveta Dobele – Līvānu novada domes investīciju un projektu nodaļas vadītāja,  Gatis Pastars – SIA “Livani Eko Group”, Aivis Mitenieks – AS Swedbank, Guntis Jurāns – SIA “Klētnieks enerģija”, Zane Gaiduka – LIIC vadītāja. Šajā konkursā Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolu pārstāvēja 12.b klases skolniece Marija Lavrenova.  

LASĪT TĀLĀK


Audzēkņu uzņemšana 2017./2018.m.g.

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola uzņem personas bez vecuma ierobežojuma mācībām 2017./2018. mācību gadā šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):

Īpašie piedāvājumi:


LASĪT TĀLĀKLASĪT TĀLĀK

28.09.2017


Skolotāju diena


     Rudens sācies ar dziļu un svētīgu ieelpu, taču pamazām sāk uzņemt auto cienīgu skrējienu. Un ikvienā ceļā ir arī pieturas. Skolotāja darbs paņem tik daudz spēka un enerģijas. Skolotāju diena skolā jau ir kļuvusi par skaistu tradīciju. Skolēni skolotājiem teica paldies par darbu,  dāvinot vitamīnu kastītes, -  spēka, mundruma un enerģijas devas palielināšanai.


15.11.2017


Karjeras izglītības pasākums


    Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 15. novembrī  Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas  audzēkņi izzināja darba un uzņēmējdarbības  iespējas pārtikas produktu ražošanas nozarē, apmeklējot, SIA Skrīveru Pārtikas kombinātu. Audzēkņi iepazinās ar kombināta vēsturi, daudzveidīgo produkcijas klāstu, kurš tika ražots  padomju varas gados, uzņēmuma darbību šodien. Sarunās ar uzņēmuma ilggadēju  darbinieci – gidi skolēni guva priekšstatu par to, kādām zināšanām, prasmēm un iemaņām ir jābūt, lai strādātu pārtikas ražošanas nozarē. Ik vienam pasākuma dalībniekiem bija iespējas izmēģināt  savas prasmes konfekšu ietīšanā.  


LASĪT TĀLĀK


28.02.2018


Karjeras izglītības pasākums MĒRĶU PLĀNOŠANA


 Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas skolēni 28. februāra pēcpusdienā skolas aktu zālē pulcējās uz karjeras izglītības pasākumu Mērķu plānošana. Pasākums notika sadarbībā ar biedrību “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli””. Nodarbību vadīja biedrības lektore Anita Dzelzkalēja. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā vislabāk darbināt savu prātu, lai gūtu panākumus, kāpēc ir svarīgi plānot un domāt pozitīvi? Ik viens nodarbības apmeklētājs tika iesaistīts praktiskā nodarbībā, kuras laikā tika izveidota  individuāla mērķu plānošanas karte. Skolēni tika rosināti domāt par savu nākotnes profesiju. Par to, kā izvirzīt un saplānot lielāku vai mazāku mērķi. Katrs skolēns saņēmu savu mērķu plānošanas karti. Skolēnu atsauksmes:


Lai gūtu panākums vajag ENERĢIJU, POZITĪVU ATTIEKSMI, PĀRLIECĪBU PAR SEVI.

Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sanita Dubovska